Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής βιντεοταινιών για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση