Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό Tune Up 2

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό “Tune Up 2″για το έργο «Tune Up-Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED