Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ξενάγησης σε ομάδες, συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις που επισκέπτονται την προστατευόμενη περιοχή, αλλά επίσης οργανώνει και θεματικές εκδηλώσεις και ημερίδες που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχική διαδικασία του κοινού. Παράλληλα, ο Φορέας εκπαιδεύει περιβαλλοντικά τη νέα γενιά υλοποιώντας δράσεις (όπως περιβαλλοντική ενημέρωση, εθελοντικούς καθαρισμούς, δενδροφυτεύσεις, ποδηλατοδιαδρομές, παρατήρηση πουλιών) που βοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Πάρκου και να μεταλαμπαδεύσουν αξίες που θα οδηγήσουν σε νέες αντιλήψεις και στάσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Φορέας Διαχεί ρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας, πρόκειται να λειτουργήσει από τις αρχές της νέας χρονιάς (2021), Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης στην Πρέβεζα, με στόχο την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε θέματα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.