Ανακοινώσεις

August 2, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 2»

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του...
Read More
July 27, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.2.3 “Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science”»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής...
Read More
July 5, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 1»

Στην Άρτα, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του...
Read More
June 17, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών...
Read More
1 2 3