Ανακοινώσεις

February 2, 2022 / Νέα & Ανακοινώσεις

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

H Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς αυτή την ημέρα υπογράφτηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν,...
Read More
December 3, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό “Transfer-1”

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “LIFE TRANSFER” του...
Read More
November 17, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό Θέσης: “Transfer-1”

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών...
Read More
August 2, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 2»

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του...
Read More
July 27, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.2.3 “Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science”»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής...
Read More
1 2 3