Στοιχεία Επικοινωνίας

Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας:

Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, Τ.Κ. 47 150, Άρτα

Τηλ.: 2681071919

2681042854 (Γραφείο Δ/ντή)

Fax.: 26810 42855

Email: foreas_amvrakikou@yahoo.gr

fdyamvra@otenet.gr