Ο Αμβρακικός και η Διαχείρισή του

Ο Αμβρακικός είναι μία από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της χώρας, με τον οικολογικό του πλούτο να προσελκύει το ενδιαφέρον σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Σημαντικοί οικότοποι, μόνιμα και περαστικά πουλιά, σπάνια χερσαία φυτά, χερσαία ζώα και ψάρια συνθέτουν μια εικόνα μοναδικής ποικιλότητας και ομορφιάς. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 295 ειδή πουλιών, από τα 400 περίπου είδη της χώρας. Στη θάλασσα τα «δελφινάκια του Αμβρακικού», ένας μόνιμος πληθυσμός ρινοδέλφινων του κόλπου και η θαλάσσια χελώνα που τρέφεται και περνά μεγάλο μέρος της ζωής της στα πλούσια νερά του, αποτελούν μερικά μόνο δείγματα της σπάνιας και απειλούμενης πανίδας της περιοχής.

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι οικότοποι προτεραιότητας (20 μικρές και μεγάλες λιμνοθάλασσες), οι καλυμμένες με όστρακα λουρονησίδες των λιμνοθαλασσών, τα ενδημικά είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων, η ύπαρξη μερικών από τα ελάχιστα  εναπομείναντα παραποτάμια δάση της χώρας, μπορεί κάποιος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον πλούτο της βιοποικιλότητας που κρύβει το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.

Η θέση και η μορφή του κόλπου που δημιουργούν μια μεγάλη (400 τ. χλμ) και προστατευμένη θάλασσα με πλούσια και ποικίλη παράκτια ζώνη, προσέλκυσε τον άνθρωπο από το βάθος των ιστορικών χρόνων.

Το φυσικό πλούτο της περιοχής εκμεταλλεύτηκε και η αρχαία Νικόπολη, η μεγαλύτερη ίσως πόλη της αρχαίας Ελλάδας. Ο φυσικός αυτός πλούτος παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην επιβίωση όσο και στην κουλτούρα των κατοίκων του Αμβρακικού ακόμη και σήμερα. Βιομηχανικής κλίμακας χοιροτροφία και πτηνοτροφία, φράγματα, αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες, πόλεις και λιμάνια, σημαντική αγροτική παραγωγή και τουρισμός, στηρίζονται, εκμεταλλεύονται αλλά και πιέζουν την πλούσια και ενδιαφέρουσα φύση Όλα τα σύγχρονα διαχειριστικά προβλήματα του πλανήτη βρίσκονται συγκεντρωμένα γύρο και μέσα στον Αμβρακικό και αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση του Φορέα μας.

Επιδίωξη μας είναι η αρμονική συνύπαρξη των τοπικών κοινωνιών, η διατήρηση του πολιτισμού και των παραδόσεών τους μαζί με τους φυσικούς πληθυσμούς και τα σπάνια σε έκταση, ομορφιά και σημασία οικοσυστήματα της περιοχής. Στόχος  μας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, η κατανόηση των βασικών μηχανισμών που δημιουργούν και διαιωνίζουν αυτόν τον πλούτο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η συνδρομή των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών και ο συντονισμός δράσεων εκπαίδευσης, προστασίας και προβολής. Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζει ότι μόνο με τη συνεργασία δομών και τη συμμετοχή των πολιτών θα επιτύχει στο έργο του.