Επόπτευση-Φύλαξη

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού δεν έχει αρμοδιότητες κατασταλτικού μηχανισμού των παράνομων δραστηριοτήτων, ούτε επιθυμεί να αναλάβει τον ρόλο της αστυνομίας περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου. Όμως η πολυπληθής ανθρώπινη παρουσία και η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην προστατευόμενη περιοχή, επιβάλλει τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιτήρησης και καταγραφής κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει το οικοσύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο διαθέτει για την επόπτευση του Εθνικού Πάρκου 8 επόπτες – φύλακες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι 365 ημέρες το χρόνο, με την παρακολούθηση εκείνων των παράνομων δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το οικοσύστημα της περιοχής (λαθραλιεία, λαθροθηρία, παράνομη κατασκευή έργων – διάνοιξη δρόμων, απόθεση αποβλήτων και απόρριψη μπαζών, λαθροϋλοτομία, υπερβόσκηση κ.α.). Η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Φορέα Διαχείρισης επικεντρώνεται στην πρόληψη και την αποτροπή εκδήλωσης περιστατικών υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων η παρουσία μας και μόνο, ή έστω η διενέργεια των απαραίτητων συστάσεων στους παραβάτες, αρκεί για να συμμορφωθούν, εν τούτοις δεν αρκεί πάντα… Τότε,  ανάλογα με το περιστατικό ενημερώνονται οι κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, η αστυνομία, το λιμεναρχείο, το δασαρχείο, η θηροφυλακή και οι λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και συνδράμουμε στο δύσκολο έργο τους.