Απόφαση ΔΣ για διάθεση ανοικτών δεδομένων

Διαβάστε εδώ την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου