Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας διακηρύττει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED».

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία¨:

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού