Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 1»

Στην Άρτα, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 696/17-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό θέσης «TUNE UP-1» (ΑΔΑ: 91ΖΛ46Μ9Β4-5Ε6) για το έργο «Tune Up-Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρακτικό αξιολόγησης