Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.