Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.