Επιστημονική παρακολούθηση

Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας παρακολουθεί και αξιολογεί την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, στο πλαίσιο της επιστημονικής παρακολούθησης με ιδία μέσα. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται κυρίως όταν η βλάστηση βρίσκεται σε βέλτιστη φαινολογική κατάσταση, αλλά και σε όλες τις εποχές καθώς οι δειγματοληψίες πρέπει να είναι συχνές. Συνεπώς οι επόμενοι μήνες, κυρίως από Μάρτιο μέχρι και Σεπτέμβριο είναι η κρίσιμη περίοδος για την παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων που υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Ειδικότερα από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλη Μαΐου είναι εποχή ανθοφορίας, σημαντική για την αναγνώριση και καταγραφή, για τα περισσότερα είδη, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε.

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι επίσης σημαντικοί λόγω του ότι οι παράκτιοι και αλοφυτικοί τύποι οικοτόπων παρακολουθούνται όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στο χαμηλότερο επίπεδό του. Στους υπόλοιπους μήνες η παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή, υποβάθμιση ή άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί σε αυτούς τους τύπους οικοτόπων.

Η παρακολούθηση είναι βασισμένη σε αντιπροσωπευτική τυχαία δειγματοληψία και σημαίνονται οι δειγματοληπτικές επιφάνειες με την χρήση GPS και φωτογραφίας. Η αυστηρώς τυχαία δειγματοληψία απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληπτικών επιφανειών, άρα και περισσότερες μετρήσεις στο πεδίο, ώστε να ικανοποιούνται για κάθε τύπο οικοτόπου οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και να εξάγονται όσο το δυνατόν ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την κατάσταση διατήρησής τους. Κατόπιν, συμπληρώνονται πρωτόκολλα που έχουν δημιουργηθεί από το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας  για την καταγραφή όσο το δυνατόν περισσοτέρων παραμέτρων που θα βοηθήσουν στην συμπλήρωση των STANDARD DATA FORMS (SDF).

Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας πραγματοποιεί καταγραφές με ιδία μέσα προκειμένου να  ληφθούν πολύτιμα περιβαλλοντικά δεδομένα για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, να εκτιμηθούν τα είδη και ο πληθυσμός τους και στη συνέχεια να αποτιμηθούν σε σχέση με τη βιοποικιλότητα των υγροτόπων καθώς επίσης και σχετικά με τη βιωσιμότητα των οικοτόπων που συναντώνται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, στα πλαίσια των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Οι καταγραφές χρησιμοποιούνται ως οι σημαντικότεροι έμμεσοι δείκτες της παραγωγικότητας και της οικολογικής κατάστασης των υγροτόπων και τελικά παρέχουν ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση και προστασία των ίδιων των πουλιών αλλά και των βιοτόπων τους.

Η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού είναι γνωστή για την τεράστια σημασία της για την ορνιθοπανίδα, λόγω του ότι αποτελεί κόμβο στο μεταναστευτικό μονοπάτι πολλών ειδών. Στα μέσα Ιανουαρίου, τ α περισσότερα είδη που διαχειμάζουν στην περιοχή, έχουν φτάσει στον μέγιστο αριθμό του πληθυσμού τους. Έτσι, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αυτής της καταμέτρησης είναι από τις ιδανικότερες γιατί μας δίνει την ευκαιρία μιας «ευκολότερης» συνολικής καταγραφής πουλιών που άλλες εποχές είτε βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε βλάστηση ή σε καλαμιώνες ή αρχίζουν ξανά το ταξίδι της επιστροφής στους τόπους αναπαραγωγής.

Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, χωρίζεται  η περιοχή του  Εθνικού Πάρκου σε υποπεριοχές, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην καταγραφή, σε ομάδες 2-3 ατόμων, ξεκινώντας ταυτόχρονα την ίδια πρωινή ώρα από συγκεκριμένα και κατάλληλα σημεία που υποδεικνύει ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας, πραγματοποιούν την καταμέτρηση μιας συγκεκριμένης υποπεριοχής και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ταυτόχρονη και  συντονισμένη κάλυψη ολόκληρου του Εθνικού Πάρκου. Για τις καταγραφές των ειδών ορνιθοπανίδας, χρησιμοποιούνται δηλαδή οι μέθοδοι των διαδρομών (linetransects) και της σημειακής καταγραφής (pointcounts).