Ανακοινώσεις

February 4, 2021 / Νέα & Ανακοινώσεις

Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για παροχή...
Read More
December 10, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση...
Read More
July 29, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό Tune Up 2

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό "Tune Up 2"για το έργο...
Read More
July 29, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό Tune Up 1

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό "Tune Up 1"για το έργο...
Read More
July 10, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών...
Read More
July 10, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών...
Read More
March 12, 2020 / Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για την...
Read More
June 1, 2018 / Νέα & Ανακοινώσεις

Απόφαση ΔΣ για διάθεση ανοικτών δεδομένων

Διαβάστε εδώ την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Read More